Học Viện Quản Lý PACE

SEARCH INSIDE YOURSELF - BẠN MONG ĐỢI ĐIỀU GÌ?

Những học viên tham dự chương trình Search Inside Yourself bàn về các trải nghiệm và bài học họ nhận được sau khóa học, cũng như nội dung của SIYLI.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Khám phá kho học liệu phong phú bao gồm: các bài viết, video sâu sắc
và công cụ thực hành về chủ đề mindfulness và phát triển lãnh đạo.

PACE-MLV ©Copyright 2019
Kết nối với chúng tôi