Học Viện Quản Lý PACE

Khám phá kho học liệu phong phú bao gồm: các bài viết, video sâu sắc
và công cụ thực hành về chủ đề mindfulness và phát triển lãnh đạo.

 • CÓ GÌ HẤP DẪN TẠI SEARCH INSIDE YOURSELF?
  VIDEO | 25/06/2019

  CÓ GÌ HẤP DẪN TẠI SEARCH INSIDE YOURSELF?

  Video này tổng hợp các bài phỏng vấn học viên Search Inside Yourself về cách thức hoạt động của chương trình và tác động của nó đối với họ. Xem chi tiết
 • SEARCH INSIDE YOURSELF - BẠN MONG ĐỢI ĐIỀU GÌ?
  VIDEO | 12/06/2019

  SEARCH INSIDE YOURSELF - BẠN MONG ĐỢI ĐIỀU GÌ?

  Những học viên tham dự chương trình Search Inside Yourself bàn về các trải nghiệm và bài học họ nhận được sau khóa học, cũng như nội dung của SIYLI. Xem chi tiết
 • Tỉnh thức trong kỷ nguyên số: Eckhart Tolle & Karen May
  VIDEO | 25/03/2019

  Tỉnh thức trong kỷ nguyên số: Eckhart Tolle & Karen May

  Trong video này, Eckhart Tolle - tác giả quyển sách The Power of Now, và Karen May - cố vấn cấp cao của SIYLI và phó chủ tịch phát triển con người tại Google, chia sẻ về những cách thức để sống tỉnh thức trong thời đại kỷ nguyên số. Xem chi tiết
 • Search Inside Yourself – Rich Fernandez (CEO SIYLI)
  VIDEO | 25/03/2019

  Search Inside Yourself – Rich Fernandez (CEO SIYLI)

  Trong video này, Rich Fernandez - CEO của SIYLI, giới thiệu Search Inside Yourself, chương trình phát triển lãnh đạo nổi tiếng thế giới dựa trên nền tảng của khoa học thần kinh, thiền tỉnh thức và trí tuệ cảm xúc, được sinh ra tại Google, phổ biến khắp toàn cầu. Xem chi tiết
 • Search Inside Yourself – Chade-Meng Tan
  VIDEO | 12/03/2019

  Search Inside Yourself – Chade-Meng Tan

  Trong video này, Chade-Meng Tan - tác giả của cuốn sách Search Inside Yourself, chia sẻ về chương trình cùng tên. Chương trình Search Inside Yourself là chương trình phát triển lãnh đạo nổi tiếng thế giới dựa trên nền tảng của khoa học thần kinh, thiền tỉnh thức và trí tuệ cảm xúc, được sinh ra tại Google, phổ biến khắp toàn cầu. Xem chi tiết
PACE-MLV ©Copyright 2019
Kết nối với chúng tôi