Mindful Leadership Program - Lãnh đạo tỉnh thức

Mindful Leadership Vietnam - một đơn vị thành viên của Học viện PACE (PACE-MLV), 
là tổ chức chuyên sâu trong việc triển khai các chương trình và các hoạt động liên quan đến
 “mindfulness”, dựa trên nền tảng khoa học, nhằm phát triển năng lực lãnh đạo, nâng cao
 hiệu quả công việc và chất lượng cuộc sống của các cá nhân và tổ chức tại Việt Nam.

Chương Trình Đào Tạo

LÃNH ĐẠO TỈNH THỨC
Mindful Leadership Program (MLP)

Dựa trên nghiên cứu của Harvard Business Review trong hai năm với trên 35.000 lãnh đạo tại hàng ngàn doanh nghiệp trên 100 quốc gia, cũng như dựa trên các thành tựu nghiên cứu mới nhất trên thế giới về sự hoạt động của các tổ chức cũng như các nghiên cứu về khoa học não bộ và tâm lý học hành vi, và đặc biệt là dựa trên 5 tác phẩm nổi tiếng về Mindful Leadership do PACE mua bản quyền, biên dịch và độc quyền xuất bản tại Việt Nam: (1) The Mindful Leader / Lãnh đạo Tỉnh thức của Michael Bunting; (2) Seven Practices of a Mindful Leader / 7 Thực hành Lãnh đạo Tỉnh thức của Marc Lesser; (3) The Mind of the Leader / Tâm thức Lãnh đạo của Rasmus Hougaard và Jacqueline Carter; (4) Full Catastrophe Living / Bất chấp Tai ương của Jon Kabat-Zinn; (5) Altered Traits: Science Reveals How Meditation Changes Your Mind, Brain, and Body / Khoa học của Thiền định của Richard Davidson và Daniel Goleman, Chương trình “Lãnh đạo Tỉnh thức/ Mindful Leadership Program” (MLP) đã ra đời nhằm giúp các nhà lãnh đạo biết cách phát triển năng lực lãnh đạo tỉnh thức của mình thông qua 4 khía cạnh:

 

Mindful Leadership Program - 5 thực hành thiết yếu của lãnh đạo tỉnh thức

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Sau khi hoàn thành thành công chương trình, học viên sẽ biết cách:
 • Hiểu về tầm quan trọng của Lãnh đạo tỉnh thức trong thời đại ngày nay;
 • Hiểu về chân dung nhà Lãnh đạo Tỉnh thức;
 • Biết cách phát triển sự tỉnh thức trong cuộc sống nói chung và việc lãnh đạo nói riêng thông qua bốn khía cạnh:
 1. Sống Tỉnh thức

  Sống Tỉnh thức
  (Mindful Living)

 2. Làm Tỉnh thức

  Làm Tỉnh thức
  (Mindful Working)

 3. Mindful Leadership Program - Quản lý cái tôi của bản thân rào cản lớn nhất để lãnh đạo hiệu quả

  Dẫn dắt Đội ngũ Tỉnh thức
  (Mindful Leading)

 4. Mindful Leadership Program - Phát triển tình yêu thương và lòng trắc ẩn cho bản thân và người khác

  Kiến tạo Văn hóa Tỉnh thức
  (Mindful Culture)

THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ

Để biết thêm thông tin chi tiết về chính sách ưu đãi đặc biệt của chương trình và chính sách ưu đãi khi chuyển phí theo nhóm,
Quý vị vui lòng điện thoại (028) 3837.0208 gặp Bộ phận Tư vấn Đào tạo của PACE-MLV

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần I Tổng quan Lãnh đạo Tỉnh thức / Overview of Mindful Leadership
 • Những thách thức của thời đại ngày nay;
 • Vai trò của tỉnh thức đối với thành công & hạnh phúc;
 • Hiểu tổng quan về Thiền tỉnh thức & Sống tỉnh thức;

 • Chân dung và vai trò của Lãnh đạo Tỉnh thức. 
Phần II Sống Tỉnh Thức/ Mindful Living

Nuôi dưỡng sự tỉnh thức với Mindfulness:

 • Hiểu về mindfulness; 
 • Cơ sở khoa học của mindfulness; 
 • Áp dụng mindfulness trong đời sống.

Xác lập Giá trị Tỉnh thức (Mindful Values) cho bản thân:

 • Giá trị Tỉnh thức là gì?; 
 • Tầm quan trọng của Giá trị Tỉnh thức; 
 • Phương pháp xác lập Giá trị Tỉnh thức cho bản thân.
Phần III Làm Tỉnh Thức/ Mindful Working

Chọn Cách làm việc Tỉnh thức (Mindful Way to Work):

 • Thái độ/tinh thần làm việc tỉnh thức;
 • Tâm thế/tư duy làm việc tỉnh thức;
 • Tìm kiếm sự Hạnh-phúc-trong-công-việc.

Hợp tác với người khác một cách tỉnh thức (Mindful Collaboration):

 • Tầm quan trọng của sự hợp tác;
 • Các cấp độ của hợp tác; 
 • Hạnh-phúc-cùng-nhau & Thành-công-cùng-nhau.
Phần IV Dẫn dắt Đội ngũ Tỉnh Thức/ Mindful Leading

Xác lập Tầm nhìn Tỉnh thức (Mindful Vision) cho đội ngũ:

 • Tầm nhìn Tỉnh thức là gì?; 
 • Tầm quan trọng của Tầm nhìn Tỉnh thức; 
 • Phương pháp xác lập Tầm nhìn Tỉnh thức cho đội ngũ.

   

Tạo ảnh hưởng Tỉnh thức (Mindful Influence) đến đội ngũ:

 • Làm gương thay vì thúc ép;
 • Kết nối bằng lòng trắc ẩn; 
 • Giúp nhân viên phát triển.
Phần V Kiến tạo Văn hóa Tỉnh Thức/ Mindful Culture
 • Văn hoá & Vai trò của văn hoá đối với tổ chức và đội ngũ;
 • Văn hóa Tỉnh thức là văn hóa gì?;
 • Kiến tạo Văn hoá Tỉnh thức cho tổ chức và đội ngũ.
Phần VI Tổng kết Chương trình/ Program Summary

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo của PACE-MLV được triển khai với hai hình thức đào tạo sau: 

Đào tạo chiêu sinh/Public Workshop:

 • Các khóa đào tạo được chiêu sinh theo lịch trình cố định và học tại địa điểm do PACE-MLV bố trí hoặc học dưới hình thức LiveLearning.
 • Các khóa đào tạo dành cho các cá nhân hoặc nhóm cá nhân đến từ các doanh nghiệp khác nhau. 

Đào tạo nội bộ/In-house Workshop:

 • Standard Program - Đào tạo riêng cho từng doanh nghiệp theo chương trình chuẩn của PACE-MLV.
 • Customized Program - Đào tạo riêng cho doanh nghiệp với chương trình được điều chỉnh theo đặc thù.

PACE-MLV ©Copyright 2024
Kết nối với chúng tôi