Học Viện Quản Lý PACE

Khám phá kho học liệu phong phú bao gồm: các bài viết, video sâu sắc
và công cụ thực hành về chủ đề mindfulness và phát triển lãnh đạo.

ĐỐI TÁC CỦA PACE-MLV

ĐỐI TÁC CỦA PACE-MLV

Search Inside Yourself Leadership Institute (SIYLI) là tổ chức tiên phong
và dẫn đầu trong việc xem “mindfulness” là một khoa học và dùng "mindfulness" 
kết hợp với khoa học não bộ và thông minh cảm xúc để phát triển lãnh đạo.

PACE-MLV là đối tác tổ chức độc nhất của SIYLI để triển khai
chương trình đào tạo “Search Inside Yourself” tại Việt Nam.


ĐỐI TÁC CỦA PACE-MLV

PACE-MLV ©Copyright 2019
Kết nối với chúng tôi