Mindful Leadership Vietnam - một đơn vị thành viên của Học viện PACE (PACE-MLV), 
là tổ chức chuyên sâu trong việc triển khai các chương trình và các hoạt động liên quan đến
 “mindfulness”, dựa trên nền tảng khoa học, nhằm phát triển năng lực lãnh đạo, nâng cao
 hiệu quả công việc và chất lượng cuộc sống của các cá nhân và tổ chức tại Việt Nam.

ĐIỂM ĐỘC ĐÁO CỦA
“MINDFUL LEADERSHIP PROGRAM”

MLP là sự kết hợp độc đáo giữa ba phẩm chất của tâm trí:

Điểm độc đáo của “MINDFUL LEADERSHIP PROGRAM”

Mindfulness / Thiền tỉnh thức

Khả năng hiện hữu, tập trung và
 nhận thức về bản thân, người khác
 và mọi thứ xung quanh.

Selflessness / Vượt lên bản thân

Khả năng quản lý “cái tôi” của bản thân,
 làm việc vì người khác và phục vụ cho
 những mục đích cao quý.

Compassion / Lòng trắc ẩn 

Khả năng đồng cảm và đối xử
 với bản thân và người khác với
 lòng nhân ái và sự tử tế.

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Dựa trên các thành tựu nghiên cứu mới nhất của thế giới về sự hoạt động của các tổ chức cũng như các nghiên cứu về khoa học não bộ và tâm lý học hành vi, Chương trình “Mindful Leadership Program / Lãnh Đạo Tỉnh thức” (MLP) của PACE-MLV hướng dẫn các bài thực hành đơn giản, dễ tiếp cận và mang tính ứng dụng cao để giúp các nhà lãnh đạo nâng cao ba phẩm chất của tâm trí: Mindfulness / Tỉnh thức, Selflessness / Vượt lên bản thân, và Compassion / Lòng trắc ẩn.

Cụ thể, qua chương trình MLP này, các nhà lãnh đạo sẽ tìm hiểu cách:

 • Intensify your focus

  Nuôi dưỡng sự tỉnh thức để nâng cao
  tính hiệu quả và sự hạnh phúc trong công việc.

 • Govern stress.

  Hiểu, quản lý, vượt lên “cái tôi”
  của bản thân - rào cản lớn nhất
  để lãnh đạo hiệu quả.

 • Develop greater self-awareness and emotion regulation

  Phát triển và lan tỏa lòng trắc ẩn
  trong cá nhân, trong đội ngũ,
  tổ chức và cộng đồng.

THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ

15/08
2020
TP.HCM
Khai giảng: 15/08/2020
Lịch học: Học trong 02 ngày (15 & 16/08/2020)
Giờ học: 8h30 - 11h30 & 13h30 - 16h30
Thời lượng: 4 buổi / 12 giờ
Phí tham dự: 5,500,000 VNĐ
Phí ưu đãi: 5,000,000 VNĐ (Trước ngày học 7 ngày)

Để biết thêm thông tin chi tiết về chính sách ưu đãi đặc biệt của chương trình và chính sách ưu đãi khi chuyển phí theo nhóm,
Quý vị vui lòng điện thoại (028) 3837.0208 gặp Bộ phận Tư vấn Đào tạo của PACE-MLV

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần I Thách thức lãnh đạo của thời đại

Thách thức của thời đại: Thế giới VUCA;
Khủng hoảng cá nhân & khủng hoảng lãnh đạo;
Chân dung nhà lãnh đạo MSC.
 • Thách thức của thời đại: Thế giới VUCA & Thời đại PAID;
 • Khủng hoảng cá nhân & khủng hoảng lãnh đạo;
 • Chân dung nhà lãnh đạo tỉnh thức.

 Phần II Lãnh đạo với sự tỉnh thức (Mindfulness)
 
 • Mindfulness: Định nghĩa & khoa học não bộ; 
 • Tỉnh thức - nền tảng của tính hiệu quả và sự hạnh phúc trong công việc;
 • Một vài bài thực hành mindfulness để nuôi dưỡng sự tỉnh thức; 
 • Các phẩm chất của một người tỉnh thức & các giai đoạn phát triển sự tỉnh thức.
Phần III Lãnh đạo vượt lên bản thân (Selflessness)
 
 • Tác hại của “cái tôi” đối với việc lãnh đạo;
 • Nuôi dưỡng “tâm trí người mới bắt đầu”;
 • Thiết lập giá trị và tầm nhìn vượt lên bản thân của cá nhân và đội ngũ;
 • Phát triển tính khiêm nhường và thực hành sự ghi nhận.
 Phần IV Lãnh đạo với lòng trắc ẩn (Compassion)
 
 • Tầm quan trọng của lòng trắc ẩn đối với công việc lãnh đạo;
 • Phân biệt giữa Thông cảm (sympathy), Đồng cảm (empathy) và Trắc ẩn (compassion);
 • Phát triển lòng trắc ẩn với bản thân và với người khác;
 • Đánh thức và lan tỏa lòng trắc ẩn trong đội ngũ.
 Phần V Tổng kết chương trình

Chương trình đào tạo của PACE-MLV được triển khai với hai hình thức đào tạo sau: 

 • Đào tạo chiêu sinh/Public Workshop: Các khóa đào tạo được chiêu sinh theo lịch trình cố định và học tại địa điểm do PACE-MLV bố trí hoặc học dưới hình thức LiveLearning. Các khóa đào tạo dành cho các cá nhân hoặc nhóm cá nhân đến từ các doanh nghiệp khác nhau. 
 • Đào tạo nội bộ/In-house Workshop: Standard Program - Đào tạo riêng cho từng doanh nghiệp theo chương trình chuẩn của PACE-MLV. Customized Program - Đào tạo riêng cho doanh nghiệp với chương trình được điều chỉnh theo đặc thù của doanh nghiệp đó. Khi doanh nghiệp có nhu cầu, quý vị vui lòng liên hệ Ban tư vấn của PACE-MLV theo số điện thoại (028) 3837.0208 hoặc email MLV@PACE.edu.vn. 
PACE-MLV ©Copyright
Kết nối với chúng tôi