Mindful Leadership Vietnam - một đơn vị thành viên của Học viện PACE (PACE-MLV), 
là tổ chức chuyên sâu trong việc triển khai các chương trình và các hoạt động liên quan đến
 “mindfulness”, dựa trên nền tảng khoa học, nhằm phát triển năng lực lãnh đạo, nâng cao
 hiệu quả công việc và chất lượng cuộc sống của các cá nhân và tổ chức tại Việt Nam.

ĐIỂM ĐỘC ĐÁO CỦA
“MINDFUL LEADERSHIP PROGRAM”

MLP là sự kết hợp độc đáo giữa ba phẩm chất của tâm trí:

Điểm độc đáo của “MINDFUL LEADERSHIP PROGRAM”

Mindfulness / Thiền tỉnh thức

Khả năng hiện hữu, tập trung và
 nhận thức về bản thân, người khác
 và mọi thứ xung quanh.

Selflessness / Vượt lên bản thân

Khả năng quản lý “cái tôi” của bản thân,
 làm việc vì người khác và phục vụ cho
 những mục đích cao quý.

Compassion / Lòng trắc ẩn 

Khả năng đồng cảm và đối xử
 với bản thân và người khác với
 lòng nhân ái và sự tử tế.

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Dựa trên các nghiên cứu mới nhất về sự hoạt động của các tổ chức cũng như các nghiên cứu về khoa học não bộ và tâm lý học hành vi,
Chương trình “Mindful Leadership Program / Lãnh Đạo Tỉnh Thức” (MLP) của PACE hướng dẫn bài thực hành mindfulness đơn giản,
dễ tiếp cận và mang tính ứng dụng cao để giúp các nhà lãnh đạo nâng cao ba phẩm chất của tâm trí: Mindfulness / Tỉnh thức,
Selflessness / Vượt lên bản thân và Compassion / Lòng trắc ẩn. Cụ thể, các nhà lãnh đạo sẽ học cách:

 • Intensify your focus

  Quản lý sự căng thẳng
  Điều tiết cảm xúc của bản thân.

 • Be resilient in the face of challenge.

  Rèn luyện tâm trí; Tập trung và
  nhận thức tốt hơn về bản thân,
  người khác và mọi thứ xung quanh.

 • Govern stress.

  Lãnh đạo bản thân và
  người khác dựa trên tầm nhìn
  và các giá trị tỉnh thức.

 • Unleash creativity and innovative thinking.

  Quản lý “cái tôi” của
  bản thân - rào cản lớn nhất của
  việc lãnh đạo hiệu quả.

 • Develop greater self-awareness and emotion regulation

  Cải thiện sự kết nối với bản thân và
  người khác dựa trên sự chân thành,
  tử tế và trắc ẩn.

THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ

15/08
2020
TP.HCM
Khai giảng: 15/08/2020
Lịch học: Học trong 02 ngày (15 & 16/08/2020)
Giờ học: 8h30 - 12h00 & 13h30 - 17h00
Thời lượng: 4 buổi / 12 giờ
Phí tham dự: 5,500,000 VNĐ
Phí ưu đãi: 5,000,000 VNĐ (Trước ngày học 7 ngày)

Để biết thêm thông tin chi tiết về chính sách ưu đãi đặc biệt của chương trình và chính sách ưu đãi khi chuyển phí theo nhóm,
Quý vị vui lòng điện thoại (028) 3837.0208 gặp Bộ phận Tư vấn Đào tạo của PACE-MLV

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần I Thách thức lãnh đạo của thời đại

Thách thức của thời đại: Thế giới VUCA;
Khủng hoảng cá nhân & khủng hoảng lãnh đạo;
Chân dung nhà lãnh đạo MSC.
 • Thách thức của thời đại: Thế giới VUCA;
 • Khủng hoảng cá nhân & khủng hoảng lãnh đạo;
 • Chân dung nhà lãnh đạo MSC.
 Phần II Lãnh đạo với sự tỉnh thức (Mindfulness)
 
 • Mindfulness: Định nghĩa & các cách thực hành;
 • Nền tảng khoa học não bộ của thực hành mindfulness; 
 • Tầm quan trọng của sự tỉnh thức đối với vai trò lãnh đạo;
 • Thực hành: Quan sát hơi thở; 
 • Thực hành: Quét cơ thể;
 • Thực hành: Xử lý nhân kích thích; 
 • Thực hành: Lắng nghe tỉnh thức.
Phần III Lãnh đạo vượt lên bản thân (Selflessness)
 
 • Tác hại của “cái tôi” đối với việc lãnh đạo;
 • Thực hành: Quan sát tâm trí;
 • Giá trị & tầm nhìn tỉnh thức:
  - Tầm quan trọng của giá trị & tầm nhìn tỉnh thức;
  - Thực hành: Thiết lập giá trị & tầm nhìn tỉnh thức. 
 • Nhà lãnh đạo cấp độ 5: quyết tâm & khiêm nhường;
 • Thực hành: Sự tương thuộc & Sự ghi nhận.
 Phần IV Lãnh đạo với lòng trắc ẩn (Compassion)
 
 • Tầm quan trọng của lòng trắc ẩn đối với việc lãnh đạo;
 • Thực hành: Lòng trắc ẩn với bản thân;
 • Thực hành: Lòng trắc ẩn với người khác;
 • Thực hành: Giao tiếp với lòng trắc ẩn.
 Phần V Tổng kết chương trình

Chương trình đào tạo của PACE-MLV được triển khai với hai hình thức đào tạo sau: 

 • Đào tạo chiêu sinh/Public Workshop: Các khóa đào tạo được chiêu sinh theo lịch trình cố định và học tại địa điểm do PACE-MLV bố trí hoặc học dưới hình thức LiveLearning. Các khóa đào tạo dành cho các cá nhân hoặc nhóm cá nhân đến từ các doanh nghiệp khác nhau. 
 • Đào tạo nội bộ/In-house Workshop: Standard Program - Đào tạo riêng cho từng doanh nghiệp theo chương trình chuẩn của PACE-MLV. Customized Program - Đào tạo riêng cho doanh nghiệp với chương trình được điều chỉnh theo đặc thù của doanh nghiệp đó. Khi doanh nghiệp có nhu cầu, quý vị vui lòng liên hệ Ban tư vấn của PACE-MLV theo số điện thoại (028) 3837.0208 hoặc email MLV@PACE.edu.vn. 
Điểm độc đáo của “Search Inside Yourself”
PACE-MLV ©Copyright
Kết nối với chúng tôi