Mindful Leadership Việt Nam - PACE-MLV

Trang chủ >> Đăng ký tham dự chương trình

THÔNG TIN HỌC VIÊN

Ghi chú: (*) Thông tin bắt buộc
CAPTCHATHÔNG TIN LIÊN QUAN (KHI ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH)

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về chính sách ưu đãi đặc biệt của chương trình và chính sách ưu đãi khi chuyển phí sớm, Quý vị vui lòng điện thoại (028) 3837.0208 gặp Bộ phận Tư vấn Đào tạo của PACE-MLV

Trong trường hợp đăng ký online bị trục trặc, Quý vị vui lòng email về MLV@PACE.edu.vn
hoặc ĐT tới (028) 3837.0208 (gặp BP. Tư Vấn Đào Tạo của PACE-MLV) để được hỗ trợ.

PACE-MLV ©Copyright 2023
Kết nối với chúng tôi