Mindful Leadership Việt Nam - PACE-MLV

FBNC: GẦN 150 NHÀ LÃNH ĐẠO DN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC “TÌM TRONG CHÍNH MÌNH/SEARCH INSIDE YOURSELF"

Lần đầu tiên tại Việt Nam, gần 150 nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài nước có cơ hội trực tiếp trải nghiệm “Search Inside Yourself” – chương trình đào tạo về “Lãnh đạo tỉnh thức” với chính CEO của Học viện Lãnh đạo Search Inside Yourself toàn cầu - Tiến sĩ Rich Fernandez. Đồng hành cùng Ông Fernandez để giảng dạy chương trình SIY tại VN là Bà Kimoko Bokura - Người sáng lập Mindful Leadership Japan.


  

 

 


 


"Lãnh Đạo Từ Bên Trong / Search Inside Yourself" (SIY) 
 là chương trình đào tạo danh tiếng thế giới; dựa trên nền tảng của 
Khoa học não bộ; Trí tuệ cảm xúcThực hành Mindfulness

được sinh ra tại Google và nay phổ biến khắp toàn cầu.

 Thời gian diễn ra chương trình 

  Tại TP.HCM: 13 & 14/11/2020

 Vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình TẠI ĐÂY


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Khám phá kho học liệu phong phú bao gồm: các bài viết, video sâu sắc
và công cụ thực hành về chủ đề mindfulness và phát triển lãnh đạo.
PACE-MLV ©Copyright 2024
Kết nối với chúng tôi