Mindful Leadership Việt Nam - PACE-MLV

NGUYÊN TẮC KIỂM SOÁT ÁP LỰC CỦA CÁC NHÀ QUẢN LÝ

Những thách thức từ y tế và kinh tế đã khiến các nhà quản lý và lãnh đạo phải “lao đao”. Họ đã phải đưa ra những quyết định đáng buồn như cắt giảm lương, sa thải nhân viên, hoạt động của tổ chức không ổn định. Họ đã làm việc liên tục trong nhiều tuần và cảm thấy vô cùng áp lực bởi vì dường như không có một ánh sáng nào le lói nơi cuối đường hầm. Vậy họ có thể làm gì để luôn tập trung và lạc quan trong thời gian không chắc chắn này? Làm thế nào để họ có thể điều chỉnh lại tình huống khó khăn này? Họ có thể trải lòng với ai? Và làm gì để tăng ngân sách khi hầu hết các cửa hàng của họ đều phải đóng cửa? 

Dưới đây là các nguyên tắc mà các nhà quản lý cần ghi nhớ và áp dụng để kiểm soát áp lực tốt hơn trong thời kỳ khó khăn này.

 

Nguồn: Harvard Business Review


 


 


"Lãnh Đạo Từ Bên Trong / Search Inside Yourself" (SIY) 
 là chương trình đào tạo danh tiếng thế giới; dựa trên nền tảng của 
Khoa học não bộ; Trí tuệ cảm xúcThực hành Mindfulness

được sinh ra tại Google và nay phổ biến khắp toàn cầu.

 Vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình TẠI ĐÂY


 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Khám phá kho học liệu phong phú bao gồm: các bài viết, video sâu sắc
và công cụ thực hành về chủ đề mindfulness và phát triển lãnh đạo.
PACE-MLV ©Copyright 2024
Kết nối với chúng tôi