Mindful Leadership Việt Nam - PACE-MLV

TRẢI NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH “SEARCH INSIDE YOURSELF” ĐỂ LÃNH ĐẠO BẢN THÂN VÀ NGƯỜI KHÁC "TỈNH THỨC" HƠN

SEARCH INSIDE YOURSELF (SIY) là chương trình đào tạo về “LÃNH ĐẠO TỈNH THỨC” nổi tiếng thế giới; dựa trên nền tảng của Khoa học não bộ, Trí tuệ cảm xúc và Thực hành Mindfulness; được sinh ra tại Google và nay phổ biến khắp toàn cầu. Hành trình SEARCH INSIDE YOURSELF bắt đầu với chương trình đào tạo trực tiếp 2 ngày, sau đó là 4 tuần tự thực tập và kết thúc với 2 buổi webinar. Đặc biệt, chương trình mang tính tương tác cao, bao gồm 1/3 thời lượng đào tạo chuyên sâu về khoa học não bộ, mindfulness và năng lực của trí tuệ cảm xúc. Và 2/3 thời lượng là hướng dẫn trải nghiệm thực hành cùng giảng viên và bạn học để liên tục đánh giá được “hành trình tỉnh thức” của bản thân và lập kế hoạch cho tương lai.

 

 


 


"Lãnh Đạo Từ Bên Trong / Search Inside Yourself" (SIY) 
 là chương trình đào tạo danh tiếng thế giới; dựa trên nền tảng của 
Khoa học não bộ; Trí tuệ cảm xúcThực hành Mindfulness

được sinh ra tại Google và nay phổ biến khắp toàn cầu.

 Thời gian diễn ra chương trình 

  Tại TP.HCM: 21 & 22/05/2021

Tại Hà Nội: 28 & 29/05/2021

 Vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình TẠI ĐÂY


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Khám phá kho học liệu phong phú bao gồm: các bài viết, video sâu sắc
và công cụ thực hành về chủ đề mindfulness và phát triển lãnh đạo.
PACE-MLV ©Copyright 2024
Kết nối với chúng tôi