Mindful Leadership Việt Nam - PACE-MLV

YẾU TỐ CỐT LÕI CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH THỨC

Nhà lãnh đạo tỉnh thức là người biết thể hiện năng lực của mình thông qua thái độ, sự tập trung và những giá trị tích lũy của họ, góp phần thúc đẩy hiệu suất công việc của đội ngũ nhân viên. Việc nâng cao tâm thức, cách tư duy đúng đắn và trải nghiệm sự kết nối tỉnh thức với đồng nghiệp của mình giúp cách nhà lãnh đạo tỉnh thức trở nên hiệu quả hơn. Dưới đây là 5 yếu tố cốt lõi mà một nhà lãnh đạo tỉnh thức cần có để xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên của mình.

 

<

 

 

 


"Lãnh Đạo Từ Bên Trong / Search Inside Yourself" (SIY) 
 là chương trình đào tạo danh tiếng thế giới; dựa trên nền tảng của 
Khoa học não bộ; Trí tuệ cảm xúcThực hành Mindfulness

được sinh ra tại Google và nay phổ biến khắp toàn cầu.

 Thời gian diễn ra chương trình 

  Tại TP.HCM: 21 & 22/05/2021

Tại Hà Nội: 28 & 29/05/2021

 Vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình TẠI ĐÂY


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Khám phá kho học liệu phong phú bao gồm: các bài viết, video sâu sắc
và công cụ thực hành về chủ đề mindfulness và phát triển lãnh đạo.
PACE-MLV ©Copyright 2024
Kết nối với chúng tôi