Mindful Leadership Việt Nam - PACE-MLV

ĐIỀU GÌ TẠO NÊN MỘT NHÀ LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ?

Một nhà lãnh đạo giỏi sẽ chịu trách nhiệm về mọi quyết định lãnh đạo của mình. Họ hiểu rằng mọi quyết định của họ đều ảnh hưởng trực tiếp đến những người mà họ đang dẫn dắt.

Nói cách khác, những nhà lãnh đạo giỏi sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ, đào tạo đội ngũ của mình.

Trong một cuộc nghiên cứu tại viện Gallup, các nhà nghiên cứu đã tìm ra kỹ năng nào là quan trọng nhất đối với một nhà lãnh đạo. Có lẽ bạn đang nghĩ đến các kỹ năng như giao tiếp tốt, truyền động lực hay cam kết.

Những kỹ năng đó dù quan trọng, nhưng điều mà đội ngũ luôn trông đợi từ các nhà lãnh đạo chính là niềm tin, lòng trắc ẩn, sự vững chắc và hy vọng.

 

Nguồn: Gallup


 


 


"Lãnh Đạo Từ Bên Trong / Search Inside Yourself" (SIY) 
 là chương trình đào tạo danh tiếng thế giới; dựa trên nền tảng của 
Khoa học não bộ; Trí tuệ cảm xúcThực hành Mindfulness

được sinh ra tại Google và nay phổ biến khắp toàn cầu.

 Vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình TẠI ĐÂY


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Khám phá kho học liệu phong phú bao gồm: các bài viết, video sâu sắc
và công cụ thực hành về chủ đề mindfulness và phát triển lãnh đạo.
PACE-MLV ©Copyright 2024
Kết nối với chúng tôi