THIỀN TỈNH THỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NÃO BỘ

Jon Kabat-Zinn là giáo sư Y khoa và dạy thiền tại Đại học Massachusetts (Hoa Kỳ). Ông là một người nghiên cứu thiền và ứng dụng thành công vào việc chữa bệnh. Ông đã nghiên cứu và trình bày về “tính dẻo của não” cũng như việc thực tập thiền và mindfulness có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của não bộ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Khám phá kho học liệu phong phú bao gồm: các bài viết, video sâu sắc
và công cụ thực hành về chủ đề mindfulness và phát triển lãnh đạo.
PACE-MLV ©Copyright
Kết nối với chúng tôi