NỖI SỢ HÃI- TẬP LUYỆN ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC

Nỗi sợ là điều cản trở chúng ta trên con đường đi đến thành công. Nếu bạn cho phép nỗi sợ hãi đi vào, nó sẽ bám rễ và bắt đầu hủy hoại bạn, nhưng nếu bạn đối mặt với nỗi sợ, nó sẽ mất đi và thay bằng sự tự tin. Hãy đối mặt với nỗi sợ để trở thành người mà bạn mong muốn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Khám phá kho học liệu phong phú bao gồm: các bài viết, video sâu sắc
và công cụ thực hành về chủ đề mindfulness và phát triển lãnh đạo.
PACE-MLV ©Copyright
Kết nối với chúng tôi