Mindful Leadership Việt Nam - PACE-MLV

SELF - AWARENESS

Ở bên trong tâm trí nhiều người chúng ta, có những “tiếng nói” tiêu cực về bản thân, chẳng hạn như: “Mình không thông minh”, “Mình không đủ giỏi”, “Mình sẽ thất bại”,...và chúng gây cản trở rất nhiều cho sự hạnh phúc và thành công của chúng ta. Vậy làm sao chúng ta có thể vượt qua những suy nghĩ tiêu cực ấy?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Khám phá kho học liệu phong phú bao gồm: các bài viết, video sâu sắc
và công cụ thực hành về chủ đề mindfulness và phát triển lãnh đạo.
PACE-MLV ©Copyright 2021
Kết nối với chúng tôi