Mindful Leadership Việt Nam - PACE-MLV

5 CUỐN SÁCH YÊU THÍCH CỦA BILL GATES NĂM 2018

Bill Gates chia sẻ về danh sách những quyển sách yêu thích cuối năm 2018 của mình, bao gồm: “Được học” (Educated) của Tara Westover, “Đội quân không người” (Army of None) của Paul Scharre, “Máu bẩn” (Bad Blood) của John Carreyrou, “21 bài học cho thế kỷ 21” (21 Lessons for the 21st Century) của Yuval Noah Harari và “Hướng dẫn của Headspace về thiền và Mindfulness” của Andy Puddicombe.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Khám phá kho học liệu phong phú bao gồm: các bài viết, video sâu sắc
và công cụ thực hành về chủ đề mindfulness và phát triển lãnh đạo.
PACE-MLV ©Copyright 2021
Kết nối với chúng tôi