Mindful Leadership Việt Nam - PACE-MLV

FBNC: Gần 150 nhà lãnh đạo DN trong và ngoài nước “Tìm trong chính mình/Search Inside Yourself"

Lần đầu tiên tại Việt Nam, gần 150 nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài nước có cơ hội trực tiếp trải nghiệm “Search Inside Yourself” – chương trình đào tạo về “Lãnh đạo tỉnh thức” với chính CEO của Học viện Lãnh đạo Search Inside Yourself toàn cầu - Tiến sĩ Rich Fernandez. Đồng hành cùng Ông Fernandez để giảng dạy chương trình SIY tại VN là Bà Kimoko Bokura - Người sáng lập Mindful Leadership Japan.


  

 

 

 

SEARCH INSIDE YOURSELF


Chương trình đào tạo “Lãnh đạo tỉnh thức” nổi tiếng thế giới
dựa trên nền tảng của khoa học não bộ, trí tuệ cảm xúc và thực hành Mindfulness,
được sinh ra tại Google, phổ biến khắp toàn cầu và nay đã có mặt tại Việt Nam.
Chương trình được học trong 02 ngày 13 & 14/12/2019 tại TP.HCM.


Vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình TẠI ĐÂY

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Khám phá kho học liệu phong phú bao gồm: các bài viết, video sâu sắc
và công cụ thực hành về chủ đề mindfulness và phát triển lãnh đạo.
PACE-MLV ©Copyright 2024
Kết nối với chúng tôi