Mindful Leadership Việt Nam - PACE-MLV

Đăng ký tư vấn đào tạo In-house

Để được tư vấn chi tiết hơn về chương trình “Kiên Cường Thích Ứng/ Adaptive Resilience”
với hình thức Đào tạo nội bộ / In-house Workshop, Quý vị vui lòng chia sẻ những thông tin dưới đây:

(*) Thông tin bắt buộc


CAPTCHA

ĐỐI TÁC TOÀN CẦU CỦA PACE-MLV

Search Inside Yourself Program

Search Inside Yourself Leadership Institute (SIYLI)
là tổ chức tiên phong và dẫn đầu thế giới về "Mindful Leadership".
SIYLI xem “mindfulness” là một khoa học và dùng "mindfulness" kết hợp
với khoa học não bộ và trí tuệ cảm xúc để phát triển năng lực lãnh đạo.

PACE-MLV là đối tác tổ chức độc quyền của SIYLI để triển khai
chương trình đào tạo “Search Inside Yourself” tại Việt Nam.


Mindful Leadership Vietnam (PACE-MLV)

PACE-MLV ©Copyright 2021
Kết nối với chúng tôi