Mindful Leadership Việt Nam - PACE-MLV

Đăng ký tư vấn

Để được tư vấn chi tiết hơn về chương trình “Kiên Cường Thích Ứng/ Adaptive Resilience”,
Quý vị vui lòng chia sẻ những thông tin dưới đây:

(*) Thông tin bắt buộc


CAPTCHA

ĐỐI TÁC TOÀN CẦU CỦA PACE-MLV

Search Inside Yourself Program

SIY Global là tổ chức tiên phong và dẫn đầu thế giới về "Mindful Leadership".
SIY Global xem “mindfulness” là một khoa học và dùng "mindfulness" kết hợp
với khoa học não bộ và trí tuệ cảm xúc để phát triển năng lực lãnh đạo.

PACE-MLV là đối tác tổ chức độc quyền của SIY Global để triển khai
chương trình đào tạo “Search Inside Yourself” tại Việt Nam.


Mindful Leadership Vietnam (PACE-MLV)

PACE-MLV ©Copyright 2023
Kết nối với chúng tôi