Để liên hệ với Mindful Leadership Vietnam (PACE-MLV), Quý vị vui lòng chia sẻ thông tin dưới đây:

(*) Thông tin bắt buộc

Về Mindful Leadership Vietnam (PACE-MLV)

Mindful Leadership Vietnam - một đơn vị thành viên của Học viện Quản lý PACE (PACE-MLV), là tổ chức chuyên sâu trong việc triển khai các chương trình và hoạt động liên quan đến mindfulness (*), dựa trên nền tảng khoa học, nhằm phát triển năng lực lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công việc và cải thiện chất lượng cuộc sống của các cá nhân và tổ chức tại Việt Nam. 

(*) Sau nhiều nghiên cứu và tìm hiểu, PACE-MLV diễn giải khái niệm “Mindfulness” như sau: 

“Mindfulness là trạng thái tỉnh thức được khởi sinh khi ta thanh lọc thân-tâm-trí của mình bằng cách đặt sự chú tâm có chủ đích trong thực tại mà không phán xét gì cả” - PACE-MLV

Thực sự thì rất khó để dịch khái niệm “Minfulness” này ra tiếng Việt một cách ngắn gọn mà vẫn đủ nghĩa, vì khó có từ tiếng Việt tương đương. Tuy nhiên, từ diễn giải nói trên, PACE-MLV có thể tạm dịch “Mindfulness” là “Trạng thái tỉnh thức”.


Khám phá kho học liệu phong phú bao gồm: các bài viết, video sâu sắc
và công cụ thực hành về chủ đề mindfulness và phát triển lãnh đạo.

ĐỐI TÁC CỦA PACE-MLV

ĐỐI TÁC CỦA PACE-MLV

Search Inside Yourself Leadership Institute (SIYLI) là tổ chức tiên phong
và dẫn đầu thế giới về "Lãnh Đạo Tỉnh Thức / Mindful Leadership".
SIYLI xem “mindfulness” là một khoa học và dùng "mindfulness" kết hợp
với khoa học não bộ và trí tuệ cảm xúc để phát triển lãnh đạo.

PACE-MLV là đối tác tổ chức độc quyền của SIYLI để triển khai
chương trình đào tạo “Search Inside Yourself” tại Việt Nam.


ĐỐI TÁC CỦA PACE-MLV

PACE-MLV ©Copyright
Kết nối với chúng tôi