Học Viện Quản Lý PACE

Trang chủ >> Đăng ký tham dự chương trình “Search Inside Yourself”

THÔNG TIN HỌC VIÊN

Ghi chú: (*) Thông tin bắt buộc


THÔNG TIN LIÊN QUAN (KHI ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH)

  • Học trong 02 ngày: 27 & 28/03/2020
  • Học phí: 10.575.000 VNĐ/người (450 USD/người)
  • Học phí ưu đãi:


    - Trước ngày học 2 tuần: 9.400.000 VNĐ/người (400 USD/người)

    - Trước ngày học 1 tuần: 9.987.500 VNĐ/người (425 USD/người)

    (Mức phí trên chưa bao gồm 10% VAT)

Để biết thêm thông tin chi tiết về chính sách ưu đãi đặc biệt của chương trình và chính sách ưu đãi khi chuyển phí sớm, Quý vị vui lòng điện thoại (028) 3837.0208 gặp Bộ phận Tư vấn Đào tạo của PACE-MLV

Trong trường hợp đăng ký online bị trục trặc, Quý vị vui lòng email về MLV@PACE.edu.vn
hoặc ĐT tới (028) 3837.0208 (gặp BP. Tư Vấn Đào Tạo của PACE-MLV) để được hỗ trợ.

PACE-MLV ©Copyright 2019
Kết nối với chúng tôi