Mindful Leadership Việt Nam - PACE-MLV

Trang chủ >> Đăng ký tham dự chương trình

THÔNG TIN HỌC VIÊN

Ghi chú: (*) Thông tin bắt buộc
CAPTCHA
THÔNG TIN LIÊN QUAN (KHI ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH)

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về chính sách ưu đãi đặc biệt của chương trình và chính sách ưu đãi khi chuyển phí sớm, Quý vị vui lòng điện thoại (028) 3837.0208 gặp Bộ phận Tư vấn Đào tạo của PACE-MLV

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ của Google. Thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được sử dụng theo Chính sách Bảo mật dữ liệu của PACE.

Trong trường hợp đăng ký online bị trục trặc, Quý vị vui lòng email về MLV@PACE.edu.vn
hoặc ĐT tới (028) 3837.0208 (gặp BP. Tư Vấn Đào Tạo của PACE-MLV) để được hỗ trợ.

PACE-MLV ©Copyright 2024
Kết nối với chúng tôi