Mindful Leadership Việt Nam - PACE-MLV

LỢI ÍCH CỦA MINDFULNESS TRONG DOANH NGHIỆP

Ngày nay, Mindfulness không chỉ hiệu quả đối với cuộc sống cá nhân, mà nó còn tác động tích cực đến hiệu suất làm việc của đội ngũ. Nói cách khác, khi triển khai Mindfulness vào nơi làm việc, đó chính là một khoản đầu tư đúng đắn mang lại lợi nhuận thực tế trong thời gian dài. Khi một doanh nghiệp đầu tư vào đào tạo Mindfulness cho đội ngũ của mình, họ sẽ có khả năng trải nghiệm được 5 lợi ích sau đây.


 

 


 


"Lãnh Đạo Từ Bên Trong / Search Inside Yourself" (SIY) 
 là chương trình đào tạo danh tiếng thế giới; dựa trên nền tảng của 
Khoa học não bộ; Trí tuệ cảm xúcThực hành Mindfulness

được sinh ra tại Google và nay phổ biến khắp toàn cầu.

 Thời gian diễn ra chương trình 

  Tại TP.HCM: 21 & 22/05/2021

Tại Hà Nội: 28 & 29/05/2021

 Vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình TẠI ĐÂY


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Khám phá kho học liệu phong phú bao gồm: các bài viết, video sâu sắc
và công cụ thực hành về chủ đề mindfulness và phát triển lãnh đạo.
PACE-MLV ©Copyright 2024
Kết nối với chúng tôi