Mindful Leadership Việt Nam - PACE-MLV

CHÌA KHÓA TRỞ THÀNH NHÀ LÃNH ĐẠO TỈNH THỨC

Nếu sống tỉnh thức là quan trọng cho tất cả mọi người, thì đối với nhà lãnh đạo, điều này lại càng hệ trọng hơn hết. Nhà lãnh đạo cũng giống như đầu tàu, nếu lãnh đạo không tỉnh thức, không có sự đồng cảm với nhân viên, tâm trí luôn xáo động thì sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ doanh nghiệp. Cụ thể, giữa một “rừng thông tin” và áp lực công việc hiện tại, việc sống tỉnh thức sẽ giúp nhà lãnh đạo nâng cao khả năng minh định, biết phân định mọi thứ một cách sáng suốt, biết làm gì và bỏ gì, biết tập trung nguồn lực hữu hạn vào những điều quan trọng. Một lãnh đạo thiếu tỉnh thức sẽ dễ dẫn công ty đến những “chỗ chết” chỉ bằng một quyết định sai lầm. Một lãnh đạo thiếu tỉnh thức cũng dễ khiến nhân viên bấn loạn trước những chủ trương và kế hoạch không rõ ràng, hoặc cứ thay đổi chóng mặt mà chẳng biết vì sao lại thay đổi.

 

 

 


 "Lãnh Đạo Tỉnh Thức / Mindful Leadership Program"  
là chương trình đào tạo giúp nhà lãnh đạo phát triển ba phẩm chất
cốt lõi của tâm trí 
Mindfulness (Tỉnh thức); Selflessness (Phụng sự) và
Compassion (Trắc ẩn). 
Từ đó lãnh đạo bản thân, người khác và
tổ chức của mình thành công vượt trội.

 

Chương trình được học trong 02 ngày 03 & 04/07/2021

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

 Vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình TẠI ĐÂY

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Khám phá kho học liệu phong phú bao gồm: các bài viết, video sâu sắc
và công cụ thực hành về chủ đề mindfulness và phát triển lãnh đạo.
PACE-MLV ©Copyright 2024
Kết nối với chúng tôi