Mindful Leadership Việt Nam - PACE-MLV

6 YẾU TỐ CỐT LÕI CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH THỨC

Bản chất của việc biết cách dẫn dắt người khác chính là biết cách dẫn dắt chính mình. Theo tiến sĩ Dr. Stephen McKenzietác giả quyển sách Mindfulness trong công việc (Mindfulness at work): “Chúng ta cần khám phá trọn vẹn tiềm năng làm việc của mình trước khi chúng ta có thể dẫn dắt người khác khám phá trọn vẹn tiềm năng làm việc của họ.”

Tiến sĩ McKenzie cũng đưa ra những lời khuyên về cách trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn bằng việc trải nghiệm sự kết nối tỉnh thức với đồng nghiệp của mình. Dưới đây là 6 yếu tố cốt lõi mà một nhà lãnh đạo tỉnh thức cần có.

1. Lãnh đạo không ích kỷ

Khi chúng ta lãnh đạo vì chúng ta muốn giúp nhân viên của mình có thể bộc lộ năng lực chuyên môn tốt nhất, chúng ta sẽ dẫn dắt họ và chính mình đến đúng nơi- xét cả về mặt chuyên môn và tâm lý.

2. Truyền cảm hứng

Những nhà lãnh đạo tuyệt vời truyền cảm hứng và chuyển hóa người khác bằng cách truyển cảm hứng và chuyển hóa chính bản thân họ. Họ nhận ra sức mạnh tiềm năng của chính mình và những người khác – những thứ có thể không bao giờ được biết đến.

3. Tạo các mục tiêu chung

Sống tỉnh thức giúp chúng ta trở thành những nhà lãnh đạo tốt hơn bằng cách tổng hợp các mục tiêu chung cũng như cách thức để đạt được chúng, và giúp chúng ta thoát khỏi những ý tưởng tách biệt về việc cần làm và phương pháp thực hiện.

4. Can đảm

Mindfulness cho chúng ta lòng can đảm để đối mặt với thực tại, và vì thế thấy được những cơ hội thực sự - để dẫn dắt chính mình và những người khác.

5. Lắng nghe mọi người

Hoàn toàn tỉnh thức nghĩa là thực sự lắng nghe những người đang làm việc cùng mình, chứ không phải lắng nghe những điều họ nghĩ hoặc đang nói. Nếu chúng ta lắng nghe các đồng nghiệp của mình như đang nghe họ lần đầu tiên, chúng ta có thể tạo ra những cách nhận thức và làm việc mới.

6. Là người dẫn đường, không phải người kiểm soát

Khi tỉnh thức, chúng ta sẽ nhận biết được khi có ai đó trong dàn nhạc công việc của mình đang chơi giai điệu riêng của họ, thay vì chơi hài hòa với mọi người. Hãy đưa ra định hướng rõ ràng cho các thành viên trong đội ngũ của bạn về mục tiêu công việc chung và cho họ khoảng không để họ có thể tìm được cách tốt nhất nhằm mục đích là một phần tuyệt vời trong một tổng thể tuyệt vời.

Theo TLNT.com

 

 

 

ĐỐI TÁC TỔ CHỨC ĐỘC NHẤT TRIỂN KHAI KHÓA HỌC

SEARCH INSIDE YOURSELF

VÀO NGÀY 23&24/10/2019 TẠI TP.HCM

 

Vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình TẠI ĐÂY


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Khám phá kho học liệu phong phú bao gồm: các bài viết, video sâu sắc
và công cụ thực hành về chủ đề mindfulness và phát triển lãnh đạo.
PACE-MLV ©Copyright 2024
Kết nối với chúng tôi