Mindful Leadership Việt Nam - PACE-MLV
Khám phá kho học liệu phong phú bao gồm: các bài viết, video sâu sắc
và công cụ thực hành về chủ đề mindfulness và phát triển lãnh đạo.
 • Mindful Leadership Program - Tỉnh thức trong kỷ nguyên số: Eckhart Tolle & Karen May
  VIDEO | 25/03/2019

  Tỉnh thức trong kỷ nguyên số: Eckhart Tolle & Karen May

  Trong video này, Eckhart Tolle - tác giả quyển sách The Power of Now, và Karen May - cố vấn cấp cao của SIYLI và phó chủ tịch phát triển con người tại Google, chia sẻ về những cách thức để sống tỉnh thức trong thời đại kỷ nguyên số. Xem chi tiết
 • Mindful Leadership Program - Search Inside Yourself – Rich Fernandez (CEO SIYLI)
  VIDEO | 25/03/2019

  Search Inside Yourself – Rich Fernandez (CEO SIYLI)

  Trong video này, Rich Fernandez - CEO của SIYLI, giới thiệu Search Inside Yourself, chương trình phát triển lãnh đạo nổi tiếng thế giới dựa trên nền tảng của khoa học thần kinh, thiền tỉnh thức và trí tuệ cảm xúc, được sinh ra tại Google, phổ biến khắp toàn cầu. Xem chi tiết
 • Mindful Leadership Program - Search Inside Yourself – Chade-Meng Tan
  VIDEO | 12/03/2019

  Search Inside Yourself – Chade-Meng Tan

  Trong video này, Chade-Meng Tan - tác giả của cuốn sách Search Inside Yourself, chia sẻ về chương trình cùng tên. Chương trình Search Inside Yourself là chương trình phát triển lãnh đạo nổi tiếng thế giới dựa trên nền tảng của khoa học thần kinh, thiền tỉnh thức và trí tuệ cảm xúc, được sinh ra tại Google, phổ biến khắp toàn cầu. Xem chi tiết
PACE-MLV ©Copyright 2021
Kết nối với chúng tôi