Mindful Leadership Vietnam - một đơn vị thành viên của Học viện Quản lý PACE (PACE-MLV), 
là đối tác tổ chức độc quyền của Search Inside Yourself Leadership Institute (SIYLI) 
để triển khai chương trình “Search Inside Yourself” tại Việt Nam.

Thế giới VUCA (Volatility/ Biến động, Uncertainty/ Bất định, Complexity/ Phức tạp, Ambiguity/ Mơ hồ) ngày càng được cảm nhận một cách rõ ràng và sâu sắc. Đây thực sự là một “phép thử” lớn về tầm nhìn và bản lĩnh của những nhà lãnh đạo doanh nghiệp.
Điều quan trọng là khả năng phục hồi và phát triển của mỗi doanh nghiệp phần lớn dựa vào nội lực, tính kiên cường, và khả năng thích ứng của các cấp lãnh đạo, quản lý và toàn bộ đội ngũ nhân viên.
Do đó, dựa trên những nghiên cứu mới nhất của ngành khoa học não bộ và tâm lý học hành vi, chương trình đào tạo “Kiên Cường Thích Ứng/ Adaptive Resilience” đã ra đời, nhằm giúp đội ngũ lãnh đạo và nhân viên của các doanh nghiệp phát triển sự bình tĩnh, tập trung, tăng cường sự vững vàng và gắn kết để cùng nhau vượt qua mọi biến cố.
Chương trình này do Search Inside Yourself Leadership Institute (SIYLI) thiết kế và Mindful Leadership Vietnam - một đơn vị thành viên của Học viện Quản lý PACE (PACE-MLV) triển khai tại Việt Nam.

MÔ HÌNH KIÊN CƯỜNG THÍCH ỨNG
Adaptive Resilience Modules

MÔ HÌNH KIÊN CƯỜNG THÍCH ỨNG

 • PHẦN 1: PHÁT TRIỂN SỰ RÕ RÀNG

  Quản lý căng thẳng và duy trì sự tập trung trong những thời điểm khó khăn và không chắc chắn.
 • PHẦN 2: CHUYỂN ĐỔI TƯ DUY

  Phát triển kỹ năng và tư duy thích ứng trong bối cảnh biến động.
 • PHẦN 3: XÂY DỰNG SỰ GẮN KẾT

  Tạo ra một nền văn hóa có khả năng thay đổi và thích ứng bằng cách tăng cường sự đồng cảm và tâm lý an toàn trong đội ngũ.

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn thành thành công chương trình, học viên sẽ biết cách:

 • Mindful Leadership Program - Manage their attention in a distracted world

  Duy trì sự bình tĩnh, tập trung và sáng suốt trong những giai đoạn biến động và bất ổn.

 • Mindful Leadership Program - Reduce unnecessary stress in a pressure life

  Nuôi dưỡng tư duy tích cực, lạc quan và sáng tạo trong những thời điểm phức tạp và mơ hồ.

 • Mindful Leadership Program - Manage their ego - the biggest barrier for effective leadership

  Phát triển sự đồng cảm và sự gắn kết
  để cùng nhau vượt qua mọi biến cố.

THỜI LƯỢNG & HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

 • THỜI LƯỢNG

  Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai phiên bản sau:

  1. Phiên bản 1 (phiên bản đầy đủ): 6 giờ
  2. Phiên bản 2 (phiên bản tóm lược): 3 giờ
 • HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

  Chương trình được triển khai theo hình thức Đào tạo nội bộ / In-house Workshop. Doanh nghiệp có thể chọn học Offline (Học tại lớp) hoặc Live Learning (Học trực tuyến).

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần I

Phát triển sự rõ ràng

Giới thiệu

 • Hiểu về căng thẳng;
 • Đối mặt với biến cố: từ “hoảng loạn” đến “thích ứng”.

Phát triển sự rõ ràng:

 • Hiểu về hệ thống điều tiết cảm xúc trong não;
 • Vai trò của mindfulness trong hóa giải căng thẳng;
 • Các bài tập để duy trì sự bình tĩnh và sáng suốt trong những lúc khó khăn.
Thực hành & thảo luận.
Phần II

Chuyển đổi tư duy

Giới thiệu

 • Hiểu về tư duy;
 • Khuynh hướng suy nghĩ tiêu cực và tác động của nó.

Phát triển sự rõ ràng:

 • Nuôi dưỡng tư duy tích cực và lạc quan;
 • Nuôi dưỡng tư duy học tập và phát triển;
 • Nuôi dưỡng lòng trắc ẩn đối với bản thân;
 • Nuôi dưỡng lòng biết ơn đối với cuộc sống.
Thực hành & thảo luận.
Phần III

Xây dựng sự gắn kết

Giới thiệu

 • Tầm quan trọng của niềm tin và sự gắn kết trong những lúc khó khăn;
 • Các yếu tố tạo nên niềm tin và sự gắn kết.

Phát triển sự rõ ràng:

 • Sự đồng cảm và tầm quan trọng của chúng trong các mối quan hệ;
 • Sự an toàn về tâm lý và tầm quan trọng của chúng trong đội ngũ;
 • Các bài tập để phát triển sự an toàn, sự đồng cảm và sự gắn kết trong đội ngũ.
Thực hành & thảo luận.
PACE-MLV ©Copyright 2021
Kết nối với chúng tôi