Mindful Leadership Việt Nam - PACE-MLV
Khám phá kho học liệu phong phú bao gồm: các bài viết, video sâu sắc
và công cụ thực hành về chủ đề mindfulness và phát triển lãnh đạo.

“Hành trình Tỉnh thức” tại PACE-MLV

Hành trình tỉnh thức (PACE-MLV)
Mô hình “Mindful Journey / Hành trình Tỉnh thức” thuộc tác quyền của PACE-MLV”

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo của PACE-MLV được triển khai với hai hình thức đào tạo sau: 

Đào tạo chiêu sinh/Public Workshop:

  • Các khóa đào tạo được chiêu sinh theo lịch trình cố định và học tại địa điểm do PACE-MLV bố trí hoặc học dưới hình thức LiveLearning.
  • Các khóa đào tạo dành cho các cá nhân hoặc nhóm cá nhân đến từ các doanh nghiệp khác nhau. 

Đào tạo nội bộ/In-house Workshop:

  • Standard Program - Đào tạo riêng cho từng doanh nghiệp theo chương trình chuẩn của PACE-MLV.
  • Customized Program - Đào tạo riêng cho doanh nghiệp với chương trình được điều chỉnh theo đặc thù.

ĐỐI TÁC TOÀN CẦU CỦA PACE-MLV

Search Inside Yourself Program

SIY Global là tổ chức tiên phong và dẫn đầu thế giới về "Mindful Leadership".
SIY Global xem “mindfulness” là một khoa học và dùng "mindfulness" kết hợp
với khoa học não bộ và trí tuệ cảm xúc để phát triển năng lực lãnh đạo.

PACE-MLV là đối tác tổ chức độc quyền của SIY Global để triển khai
chương trình đào tạo “Search Inside Yourself” tại Việt Nam.


Mindful Leadership Vietnam (PACE-MLV)

Lần đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 23 - 24/10/2019, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài nước có cơ hội trực tiếp trải nghiệm chương trình "Lãnh Đạo Từ Bên Trong/ Search Inside Yourself" (SIY) cùng Tiến sĩ Rich Fernandez - CEO của SIY Global. Đồng hành cùng Ông Fernandez để giảng dạy chương trình SIY trong sự kiện đặc biệt này là Bà Kimoko Bokura - Người sáng lập Mindful Leadership Japan.

Mindful Leadership Vietnam - một đơn vị thành viên của Học viện Quản lý PACE (PACE-MLV), là đối tác tổ chức độc quyền của SIY Global để triển khai chương trình “Search Inside Yourself” tại Việt Nam.

HÌNH ẢNH SỰ KIỆN

PACE-MLV ©Copyright 2024
Kết nối với chúng tôi