Mindful Leadership Việt Nam - PACE-MLV

BẠN SẼ TRẢI NGHIỆM ĐIỀU GÌ TẠI CHƯƠNG TRÌNH SEARCH INSIDE YOURSELF?

Chương trình “Lãnh đạo từ bên trong/ Search Inside Yourself” (SIY) là chương trình đào tạo danh tiếng thế giới, dựa trên nền tảng của Khoa học não bộ, Trí tuệ cảm xúc và Thực hành Mindfulness, được sinh ra tại Google và nay phổ biến khắp toàn cầu. PACE-MLV là đối tác tổ chức độc quyền của Học viện Lãnh đạo SIY toàn cầu tại Việt Nam.

Tại chương trình, người học sẽ được trải nghiệm 2 ngày học trực tiếp với các nội dung chuyên sâu mang tính thực hành cao. Sau đó sẽ là 4 tuần tự thực hành theo tài liệu và bài tập từ chương trình.

Theo khảo sát sau khóa học, 89% học viên cảm thấy giảm căng thẳng tốt hơn; 91% nói rằng tâm trí trở nên rõ ràng hơn và 85% nhận ra bản thân kết nối với người khác tốt hơn.

 


 


"Lãnh Đạo Từ Bên Trong / Search Inside Yourself" (SIY) 
 là chương trình đào tạo danh tiếng thế giới; dựa trên nền tảng của 
Khoa học não bộ; Trí tuệ cảm xúcThực hành Mindfulness

được sinh ra tại Google và nay phổ biến khắp toàn cầu.

 Thời gian diễn ra chương trình 

  Tại TP.HCM: 30 & 31/07/2021

 Vui lòng xem thông tin chi tiết về chương trình TẠI ĐÂY


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Khám phá kho học liệu phong phú bao gồm: các bài viết, video sâu sắc
và công cụ thực hành về chủ đề mindfulness và phát triển lãnh đạo.
PACE-MLV ©Copyright 2024
Kết nối với chúng tôi