Mindful Leadership Việt Nam - PACE-MLV

Để liên hệ với Mindful Leadership Vietnam (PACE-MLV), Quý vị vui lòng chia sẻ thông tin dưới đây:

(*) Thông tin bắt buộc

Về Mindful Leadership Vietnam (PACE-MLV)

Mindful Leadership Vietnam - một đơn vị thành viên của Học viện Quản lý PACE (PACE-MLV), là tổ chức chuyên sâu trong việc triển khai các chương trình và hoạt động liên quan đến mindfulness (*), dựa trên nền tảng khoa học, nhằm phát triển năng lực lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công việc và cải thiện chất lượng cuộc sống của các cá nhân và tổ chức tại Việt Nam.

* “Mindfulness là ý thức về thực tại với tâm trí cởi mởtấm lòng nhân ái- PACE-MLV

Thực hành Mindfulness đã được chứng minh là cách sống hiệu quả, mang lại rất nhiều lợi ích như giúp thanh lọc thân-tâm-trí, giảm căng thẳng, cải thiện sức khỏe, cải thiện khả năng quản trị cảm xúc, phát triển năng lực lãnh đạo, nâng cao hiệu suất công việc, cũng như giúp khởi sinh trí tuệ và lòng trắc ẩn.


Khám phá kho học liệu phong phú bao gồm: các bài viết, video sâu sắc
và công cụ thực hành về chủ đề mindfulness và phát triển lãnh đạo.

ĐỐI TÁC TOÀN CẦU CỦA PACE-MLV

Search Inside Yourself Program

SIY Global là tổ chức tiên phong và dẫn đầu thế giới về "Mindful Leadership".
SIY Global xem “mindfulness” là một khoa học và dùng "mindfulness" kết hợp
với khoa học não bộ và trí tuệ cảm xúc để phát triển năng lực lãnh đạo.

PACE-MLV là đối tác tổ chức độc quyền của SIY Global để triển khai
chương trình đào tạo “Search Inside Yourself” tại Việt Nam.


Mindful Leadership Vietnam (PACE-MLV)

PACE-MLV ©Copyright 2024
Kết nối với chúng tôi